Menu Sluiten

Infiltratiesystemen


Infiltratiesystemen

Informatie over infiltratiesystemen van regenwater:

Infiltratiesystemen voor regenwater werken door water op te slaan in een systeem van doorlatende bodems. Dergelijke bodems kunnen zandig of leemachtig zijn. De hoeveelheid water die in een systeem infiltreert, is afhankelijk van de textuur. In sommige gevallen zal een infiltratiesystemen voor regenwater een langere scheidingsafstand nodig hebben dan een ander type systeem.

Afhankelijk van het bodemtype kan het systeem op een andere plaats worden aangelegd, of kan het worden geplaatst op een vlakke, effen ondergrond. Info over infiltratiesystemen

Bericht over Infiltratiesystemen

Infiltratiesystemen voor regenwater verzamelen en beheren hemelwaterafvoer en vullen vervolgens het grondwater aan. Deze systemen kunnen ook de hoeveelheid verontreinigende stoffen verminderen die in oppervlaktewateren wordt geloosd. Omdat ze echter in de eerste plaats worden gebruikt om stormwater te behandelen, is hun doeltreffendheid beperkt.

Sommige infiltratiesystemen van regenwater kunnen het grondwater verontreinigen, ook in stedelijke gebieden.

Deze infiltratiesystemen van regenwater kunnen u helpen uw huis te beschermen tegen de negatieve effecten van overstromingen en eroderende regenwaterafvoer. De meeste van deze systemen bevatten micro infiltratie gebieden, zoals een oppervlakte droge put, dat is een kleine geul gevuld met stenen die regenwater opvangt. Dit type systeem verschilt van de ondergrondse systemen omdat het duurder is.

Bij infiltratiesystemen voor regenwater wordt gebruik gemaakt van buizen om de infiltratie te bevorderen.

Een put kan als een klasse V put worden gereguleerd als hij de elementen van een klasse V put heeft. Deze systemen vereisen vaak een geboorde schacht om het afvloeiende water naar de ondergrond af te voeren. Een afvoer kan een combinatie van milieuvriendelijk regenwaterbeheer en besparing op afdichtingskosten opleveren. Wanneer deze systemen correct worden gebruikt, kan de hoeveelheid afvloeiend water die in het rioolstelsel terechtkomt, worden verminderd.

Meer info over infiltratiesystemen nu op www.aco.be.

Tags

Advies Buffering | Advies Infiltratie | Afwatering Rond Het Huis | Afwatering Tuin | Buffer Droge Zomers | Buffering En Infiltratie | Buffering |